Bestyrelsen for Henne jagtforening


Formand 
Hans Chr. Olesen 
Tlf. : 27144142 
Hc_olsen@hotmail.com 

Kasserer 
Kaj Lykke Larsen 
Tlf.: 21635104 
kajl@hansengroup.dk 

Bestyrelsesmedlem og sekretær 
Jens Madsen 
Tlf.: 75255303 

Bestyrelsesmedlem og kronvildt laug 
Bent Andersen 
Tlf.: 21467396 

Bestyrelsesmedlem og aktivitetsudvalgsmedlem 
Kim Henriksen 
Tlf.: 25710438 

kimhenriksen73@gmail.com

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/