Velkommen hos Stausø Jagtforening 

Stausø Jagtforening er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund.

På denne side vil der komme en profil af foreningen, men også informationer, som har forbindelse med Stausø Jagtforening, samt de jagtforeninger og organisationer vi har samarbejde med.
Vore medlemmer er altid velkomne til at indsende bidrag til denne side og til undermenu-punkterne

 

Lørdag d. 21.01.2017 afviklede Stausø Jagtforening sin årlige ”Jagt- og Vinterfest” på ”Restaurant Stausø”. Ved den lejlighed hyldes årets jubilarer, og de forskellige årspokaler uddeles. Og som fremgår af vedhængte billeder, kunne vi i år hylde følgende personer:

Bedste bukketrofæ v/ Carsten Johannessen.                                                                                                             

Bedste hjortetrofæ Bjarne Christensen                                                                                                     

Kragepokalen til Gerner Schmidt                                                                                                    

Stor tillykke til alle.

Mvh

Thomas

 

Stausø Jagtforening

Nyhedsbrev december 2016 

Lad mig begynde dette års nyhedsbrev med at nævne de programsatte arrangementer foreningen foranstalter i det nye år.

Rævejagter

Som jagtforening arrangerer vi sammen med Henne Jagtforening rævejagter i januar måned. Jagterne i 2017 er planlagt således:

- Lørdag 07.01.17 kl.1300 Stausø Jagtforening, parkeringspladsen Kløvbakken.

- Lørdag 14.01.17 kl.1300 Henne Jagtforening, torvet Henne.

- Lørdag 21.01.17 kl.1300 Stausø Jagtforening, parkeringspladsen Kløvbakken.

- Lørdag 28.01.17 kl.1000 Henne Jagtforening, torvet Henne, med efterfølgende ærtespisning på kroen.

”Jagt- og vinterfest”

Årets fest afholdes lørdag 21.01.2017 kl. 1800 på ”Restaurant Stausø”.

Foreningens sociale indslag, ikke blot for medlemmer, men et tilbud til alle der har lyst til en festlig aften i glade menneskers selskab. Er man et sluttet selskab, kan om ønskes arrangeres, at man sidder samlet.

Menu:

 Kronvildtsteg m/tilbehør efterfulgt af Lene’s legendariske Kage/dessert bord – så kan det ikke blive bedre.

Carina spiller op til dans.

Alt dette for kun Dkr. 225,- pr person…. Bum

Tilmelding senest tirsdag 17.01.2017 på tlf. 75255101.

Mød op, og medvirk til en festlig aften. I løbet af aftenen stemmes om bedste opsats/gevir, afvikles lotto med fornemme gevinster og sidst, men ikke mindst hyldes årets eventuelle jubilarer.

Som noget nyt skal vi have overrakt ”Kragepokalen”. Husk rettidig aflevering af krageben.

Ekstra appel eller hjertesuk:

Da vi ikke har nogen underskudsgarantier, er det vigtigt, at så mange som muligt slutter op om festen, da foreningen ikke har ubegrænsede midler. Øget tilslutning skal overbevise bestyrelsen om, at den traditionsrige fest skal fortsætte.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes

                 Torsdag 02.03.2017 på ”Restaurant Stausø”.

                 Kl. 1830 Inviterer foreningen på gule ærter

                 Kl. 1930 Generalforsamling

                 - Dagsorden iht. vedtægterne.

Bemærk: Evt. punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På valg er:

Brian Johannessen (Modtager genvalg)

Carsten Johannessen (Modtager genvalg)

Thomas Moltesen Hansen (Modtager genvalg)

Det er her positiv/negativ kritik skal fremføres, ligesom det er her du skal lufte nye ideer til foreningens virke.

Årets gang:

Vejrliget i skrivende stund er godt for vildtet, men vær klar, hvis sne eller hård barfrost sætter ind, at der er korn i fodertønderne til fuglevildtet.

Igen i år havde vi en regnfuld periode ifb. klækningen, hvilket gjorde livet svært for agerhøns- og fasankyllinger. På vore fastlagte ruter for optælling her i efteråret, mødte vi alene her i Stausø 3x parhøs uden kyllinger, men heldigvis også et par kuld der var kommet på vingerne med over 10 kyllinger pr kuld. Også i år donerede Købmand Hansen gennem sine virksomheder "Købmand”Hansen’s Feriehusudlejning” og ”Købmand Hansen’s Eurospar” 10.000,- kr til indkøb af vildtvenlige frøsorter. Dette sammen med en stor frivillig indsats har gjort, at rigtig mange steder i landskabet lyser vildtstriber op med blå honningurt og solsikker, til glæde for alle, og især til glæde for markvildtet. Vi er Købmand Hansen stor tak skyldig.

Når afgrøderne er høstet, står de frodige vildtstriber tilbage, og yder såvel dækning som føde. Vi nyder stor anerkendelse i Jægerforbundet for det store arbejde medlemmerne yder i Stausø Markvildtlav, og forbundet har ved flere lejligheder brugt os som eksempel. Det kan vi godt være lidt stolte af. Hvis du vil vide mere om Stausø Markvildtlav, er du velkommen til at kontakte en af vore tovholderne på projektet Knud Lykke Christensen, klc@vitfoss tlf.20 10 62 30 eller Thomas Moltesen Hansen, tmoltesen@hotmail.com tlf. 29 66 73 77. Konsulenten fra Jægerforbundet kommer igen i det tidlige forår og følger op.

Rovvildtbekæmpelse er en anden vigtig opgave for os jægere. Forestil dig at halvdelen af de krager du ser, blev erstattet af fuglevildt og harer. Første trin i en sådan forvandling er som minimum at halvere mængden af krager, men også ræve, mink og mårhunde tolder voldsomt af det førnævntes afkom. Her må vi jægere stå sammen, og gøre noget ved problemet. Mød op til fæles rævejagter. Aftal evt. med jagtnaboer en fælles krage jagt/regulering. Har du rævegrave på dit revir som du ønsker visiteret, er du velkommen til at kontakte foreningens rovvildtkoordinator Carsten Johannessen tlf.nr. 20 60 27 49 som vil tage affære.

Det altoverskyggende jagttema i 2016 har været forvaltningen af kronvildtet. Der har været afholdt en del møder initieret af Vildtforvaltningsrådet med deltagelse af såvel jægere som landmænd, og det er jo egentlig også disse to parter der skal finde en løsning, men andre interessenter i rådet har også en mening om forvaltningen, så der er ikke fuld enighed om den forvaltningsplan der er afleveret til ministeren for Fødevarer og Miljø som skal tage den endelige beslutning. Under alle omstændigheder vil der ske drastiske ændringer, som vil influere på afskydningen af kronvildtet, måske allerede fra jagtåret 2017/2018. Vi får se.

Husk, ”Ingen ejer markens vildt, men alle har et ansvar for vildtet”.

Glædelig jul og godt nytår

Bjarne Christensen

Formand Stausø Jagtforening

 

Vi er i Stausø Markvildtlav begunstiget med vores frø donor Købm. Hansen, Henne Strand, som nu på andet år gennem sine virksomheder, har doneret frø til vore vildtstriber, for som han siger "Det skaber værdi på flere fronter. Først og fremmest for vildtet og den øvrige fauna, vildtstriberne lyser også op i landskabet til glæde for alle incl. vore turister". I år har Købm. Hansen også betænkt vores så-team Allan og Christian Krog med en fornem købmandskurv for deres frivillige/ulønnede indsats. På vedhængte billede ses Allan og Christian ved overrækkelsen, flankeret af Købm. Hansen og formand Stausø Jagtforening Bjarne Christensen, og selvfølgelig med en vildtstribe som baggrund.

mvh

Thomas


Købmand Hansen donerer frø til

Stausø Markvildtlav 


Købmand Hansen Henne Strand, er en stor naturelsker og meget interesseret i, at vores egn præsenterer sig fra den bedste side, også hvad angår muligheder for at iagttage dyrelivet. På den baggrund har købmanden gennem sine virksomheder ”Købmand Hansen’s Feriehusudlejning” og ”Købmand Hansen Super Best A/S” doneret kr 10.000 til indkøb af vildtvenlige frøsorter. Frøene såes i ca. 30 vildtstriber, som ialt andrager ca. 3km og dækker knap 3ha. 
I maj 2013 etablerede Stausø Jagtforening et markvildtlav i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Efter visse startvanskeligheder er der efterhånden godt gang i projektet, og i skrivende stund omfatter lavet ca.960 ha, med den største koncentration i Stausø, men efterhånden udvidende sig mod Fidde og Henne. Opgaven er, gennem etablering af vildtvenlige biotoper i form af vildtstriber, at skabe velegnede levesteder for markens vildt, specielt agerhøns, fasaner og harer. Det er livsvigtigt for agerhøns- og fasankyllinger, at de i de første leve uger får noget protein i form af biller og larver. Den specielle blanding af blomster og græsser i vildtstriberne tiltrækker biller og larver, og giver også en vis dækning. Tiltagene vil parallelt også gavne især bierne og det øvrige fugleliv. Tiltagene består også af barjordsstriber hvor fugle kan rense fjerdragten ved sandbadning og arealer med kortklippet græs, hvor vildtet kan tørre efter regn. Stausø Markvildtlav oplever en stor velvilje hos landmændene til at medvirke og lægge jord til de forskellige tiltag. 
Gennem tællinger forår og efterår følges udviklingen af vildtbestandene. Resultatet af donationen skal måles i forår 2016. Ifb.m. såningen observerede så-teamet fire gange parhøns, så det lover godt. Stausø Markvildtlav er særdeles taknemlige for donationen. 

(Det vedhængende billede viser Købmand Hansen, flankeret af så-teamet Christian Krog og Bjarne Christensen) 

Stausø Jagtforening 
Nyhedsbrev december 2015 

Følgende arrangementer er planlagt i det nye år: 

Rævejagter 
Som jagtforening arrangerer vi sammen med Henne Jagtforening rævejagter i januar måned. Jagterne i 2016 er planlagt således: 
- Søndag 10.01.16 kl.1000 Stausø Jagtforening, parkeringspladsen Kløvbakken. 
- Lørdag 16.01.16 kl. 1300 Henne Jagtforening, torvet Henne. 
- Søndag 24.01.16 kl.1000 Stausø Jagtforening, parkeringspladsen Kløvbakken. 
- Lørdag 30.01.16 kl. 1000 Henne Jagtforening, torvet Henne, med efterfølgende ærtespisning. 

”Jagt- og vinterfest” 
Festen er åben for alle, og er man et sluttet selskab, kan om ønskes arrangeres, at man sidder samlet. 
Årets fest afholdes lørdag 16.01.2016 kl. 1800 på ”Restaurant Stausø”. 
Menu: 
Kronvildtsteg m/tilbehør efterfulgt af Lene’s legendariske Kage/dessert bord – så kan det ikke blive bedre. 
Carina spiller op til dans. 
Alt dette for Dkr. 225,- pr person. 
Tilmelding senest mandag 11.01.2016 på tlf. 75255101. 
Mød op, og medvirk til en festlig aften. I løbet af aftenen stemmes om bedste opsats/gevir, afvikles lotto med fornemme gevinster og sidst, men ikke mindst hyldes årets jubilarer. 

Generalforsamling 
Hermed indkaldes til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes 
Onsdag 02.03.2016 på ”Restaurant Stausø”. 
Kl. 1830 Inviterer foreningen på gule ærter 
Kl. 1930 Generalforsamling 
- Dagsorden iht. vedtægterne. 
Bemærk: Evt. punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
På valg er: 
Bjarne Christensen (Modtager genvalg) 
Mads Aabo Bech (Modtager genvalg) 
Det er her positiv/negativ kritik skal fremføres, ligesom det er her du skal lufte nye ideer til foreningens virke. 

Årets gang: 
I skrivende stund blæser en vild vind fra vest og vi har 9 plus grader. Det er først på vinteren, men føles som sidst på efteråret. Det milde vejr er godt for vildtet, især markvildtet herunder agerhøns og harer. Vi er midt i den periode, hvor vi jægere er ude at høste af naturens overskud. Det er vigtigt at vi har os det på sinde, kun at høste af overskuddet, så vi efterlader vildt nok til grundlægning af næste års høst. Kaster vi et blik på vildttilgangen i vores område er det mest synlige kronvildtet, desværre mest synligt på de ødelagte afgrøder de efterlader med bondemandens tab til følge. Vi har som jægere et ansvar for at skabe balance i antal dyr og bæredygtighed i vores område, men de store rudler vi uden for jagttiden kan se på vore arealer i forår og sommer, forsvinder til roligere områder i Filsø og Naturstyrelsens områder i tilladt skydetid, for at returnere i nattetimerne til majs- og kornmarkerne, med alvorlige markskader til følge. Kun i randzonerne op mod de nævnte områder, kan man være heldig at nedlægge kronvildt på legal vis. Det bliver spændende at se hvad Vildtforvaltningsrådet finder frem til med hensyn regler for bæredygtig jagt på kronvildt, som skal være klar 2017. Indtil da er det stadig god latin, at tilstræbe ligeligt afskydning af han- og hundyr, og skåne spidshjorte. 
Efter gæssenes spisekammer på Filsø’s marker er blevet oversvømmet, er gåsetrækket aftaget mærkbart, og blevet mere tilfældigt, og det skal vi nok bare acceptere, men vi kan da stadig både høre og se gæs, om end i noget begrænsede mængder. 
Hvad angår markvildtet, er der i årets løb gjort en stor indsats gennem Stausø Markvildtlav. Med konsulentbistand fra Jægerforbundet blev i foråret udarbejdet forslag til etablering af vildtstriber og øvrige vildtvenlige tiltag hos de af lavets medlemmer der ønskede det. Samtidig donerede Købmand Hansen gennem sine virksomheder "Købmand”Hansen’s Feriehusudlejning” og ”Købmand Hansen’s Eurospar” 10.000,- kr til indkøb af vildtvenlige frøsorter. Dermed var grunden lagt til etablering af ca. 30 2 årige vildtstriber med en længde på 3 km dækkende knap 3 ha. Flere steder i landskabet har man kunnet se specielt honningurten lyse op. Hvert forår og efterår følges op ved tællinger på nøje specificerede ruter antal af agerhøns og harer, men også øvrig vildt vi møder bliver noteret. I efteråret 2014 registrerede vi hvad angår fuglevildt 2 hønsekuld og 2 kuld fasaner, hvor vi tilsvarende dette efterår talte 5 kuld agerhøns og 3 kuld fasaner. Flere af årets kuld var meget små, hvilket måske kan tilskrives den regnfulde periode ifb. m. klækningen. Hvad angår hårvildtet ser vi en del harer om foråret, men ved efterårets tællinger er vegetationen så høj, at vi ikke er i stand til at registrere et retvisende billede. Her skal vi have udviklet en anden metode. Det skal dog noteres, at vore lyskegler afslører en del råvildt, kronvildt og alt for mange ræve. Det bliver spændende med tællingerne i 2016, hvor de etablerede tiltag har været der i hele perioden. Stausø Markvildtlav har pt 20 medlemmer med hovedvægten i Stausø, men efterhånden også en væsentlig del i Henne Jagtforening, men vi kan sagtens bruge flere, så man er meget velkommen til at kontakte en af vore tovholderne på projektet Knud Lykke Christensen, klc@vitfoss tlf.20 10 62 30 eller Thomas Moltesen Hansen, tmoltesen@hotmail.com tlf. 29 66 73 77. Konsulenten fra Jægerforbundet kommer igen i det tidlige forår og følger op. 
Det er ikke nok at skabe gode levesteder for markens vildt. Vi jægere må bekæmpe rovvildtet som er den største fare for såvel kyllinger som killinger. Især kragerne, men også ræve, mink og mårhunde tolder voldsomt af det førnævnte afkom. Kragerne afsøger minutiøst markerne i yngletiden. Det gør vi noget ved, idet vi har udsat en pokal til den gæve jæger i foreningerne i Blåbjerg/Bork der nedlægger flest krager. Proportionerne kan ses på foreningens hjemmeside www.blaabjergjagt.dk. Men også rævene skal vi holde øje med. Ud over de planlagte fællesjagter med Henne Jagtforening har vi de senere år haft en reguleringsjagt initieret af Jagtvæsenet på Filsø hvilket vi har sat stort pris på, og håber, kan fortsætte. Vildtet kender ingen grænser, derfor må vi gå sammen. Har du rævegrave på dit revir som du ønsker visiteret, er du velkommen til at kontakte foreningens rovvildtkoordinator Carsten Johannessen tlf.nr. 20 60 27 49 som vil tage affære. 
Husk, ”Ingen ejer markens vildt, men alle har et ansvar for vildtet”. 

Glædelig jul og godt nytår 

Bjarne Christensen 
Formand Stausø Jagtforening 

Stausø Jagtforenings Kragepokal 

Proportioner: 

1. Pokalen er evigt vandrende. Der medfølger en protokol, hvor den dygtige vinder kan skrive sit navn og give en kort beskrivelse af årets kragejagt. 

2. Pokalen vindes af det medlem i en af jagtforeningerne i Blåbjerg/Bork der afleverer flest kragebenpar. Senest 10. januar afleveres benene fra afvigte års høst til et bestyrelsesmedlem i Stausø Jagtforening mod behørig kvittering. 

3. Pokalen udleveres ifb.m. afviklingen af Stausø Jagtforenings ”Jagt- og vinterfest” normalt sidst i januar måned. 

Stausø 09.11.2015 

Bjarne Christensen 
Formand Stausø Jagtforening 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/