Velkommen hos Outrup Jagtforening

 

Referat fra generalforsamlingen i Outrup JF.

Antal deltagere: 14 personer.

Gunnar Malmkjær blev valgt til dirigent – Peter Schmidt Nielsen til skriftfører.

Begge takkede for valget.

GM konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, så alt var i den skønneste orden.

Punkt 2

Bestyrelsens beretning tog Jan Tarp:

Beretning Outrup jagtforening 2020

2019 startede stille og roligt, men den 4.maj blev der afholdt jagtfelt skydning

Som i år var rigtig godt besøgt , men knap så godt som i 2019 den blev afholdt sent med det resultat at den faldt sammen med Safari skydning i Ulfborg

Og så var jagten startet i Tyskland.

I år bliver der afholdt feltskydning D. 18-04-2020

Hvis der er nogen der vil have lyst til at komme ud og skyde feltskydning så starter tilmelding 17-02 for jægere i Varde kommune , og det bliver offentliggjort i Jæger den  1-3 -2020

Bent og Kjartan deltog igen i Food Festival på torvet i Outrup.

Der er kommet rigtig mange positive tilbage meldinger om vores tilstedeværelse i vores by.

I Oktober var Tina og Kjartan i Vejers Klitplantage på jagt med NST efter hinder og kalve. Det var der ikke det store i for der blev kun skudt nogle enkelte dyr.

Senere i oktober var undertegnede på jagt i Bordrup plantage som for første gang blev brugt til invitationsjagt.

Heller ikke denne dag blev det til den helt store parade, der blev kun skudt nogle få dyr.

Et par rigtig gode dage i skoven med en masse glade jægere og efterfølgende suppe i de nye tipier, som er stillet op ved skovriddergården.

Her ude i den vestlige del af Varde kommune er der kommet rigtig godt gang i regulering af mårhund, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu for under eventuelt, får vi besøg af Jes Kristensen, der  ved en masse mere om, hvad der sker her i kommunen.

Den 2. februar er der årsmøde i Varde Jægerråd i idrætscentret.

Beretning godkendt.

Punkt 3

Kjartan Poulsen fremlagde regnskabet. Regnskab godkendt.

 

Punkt 4

Hans Sørensen blev genvalgt

Bent Mathiesen stoppede efter 42 år på posten – Tina Lose blev valgt.

 

Punkt 5

Charles Andersen blev valgt som suppleant.

Punkt 6

Jesper Sandal  Nielsen og Niels Doktor blev valgt til revisorer.

Punkt 7

Jan Tarp blev valgt til fanebærer

Punkt 8

Intet

Punkt 9

Riffeljagt – Hans Sørensen – suppleant – Peter Schmidt Nielsen

Hagljagt – Poul Christen – suppleant – Charles Andersen

Punkt 10

Årets Jagtkammerat – Bent Mathisen

Punkt 11

Bedste trofæ – Peter Schmidt Nielsen – to bukke og en hjort

Punkt 12

Ingen krageben

Punkt 13

 Eventuelt  - PSN orienterede om Lønne Skyttekreds. JT orienterede om stierne på vores jord.
Indbydelse

Outrup jagtforening afholder generalforsamling fredag 31-01-2020 Kl. 18,30 På Hotel Outrup.

Dagsorden i følge vedtægter.

Husk at der bliver trukket lod om evt. Jagter i statens områder.

Der bliver efter generalforsamlingen serveret noget mad efter anbefaling fra køkkenet.

Kl. 20,00 vil Jes Kristensen komme og fortælle noget om Mårhunden.

Af hensyn til maden venligst tilmelding senest 28-01-2020

Til Jan Tarp 40337256

PS. husk trofæer til årets trofæ.

og krageben til årets kragejæger

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/