NYT - Find os på Facebook under Lønne Skyttekreds. 

 

 

Vagtplan Lønne skydebane 2022                
                         
      Hans  Freddy Johs Peter Thomas Morten Vinding Martin Ivan Morten Graversen Jens 
Torsdag  7 April     x x            
Onsdag 13 April         x   x      
Torsdag  21 April           x     x  
Torsdag  28 April     x             x
Lørdag 29 April         x   x      
Torsdag  5 Maj     x x            
Torsdag  12 Maj           x     x  
Torsdag  19 Maj     x             x
Onsdag 25 Maj       x         x  
Torsdag  2 Juni       x     x      
Torsdag  9 Juni         x         x
Torsdag  16 Juni           x     x  
Torsdag  23 Juni       x           x
Torsdag  4 August             x x    
Lørdag 6 August         x     x    
Torsdag  11 August     x         x    
Torsdag  18 August         x     x    
Torsdag  25 August       x       x    
Torsdag  1 September     x     x        
Torsdag  8 September         x       x  
Torsdag  15 September     x           x  
Torsdag  22 September           x x      
Lørdag 24 September     x x            
Torsdag  29 September           x       x
                         
                         
Johannes   22346224                    
Peter   24241787                    
Thomas   28777453                    
Morten V   24651708/30230039                    
Martin   40148833                    
Ivan   40899941                    
Morten G   22557797                    
Jens   40642598                    

 

 

 

 

Til nuværende og kommende medlemmer

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Lønne Skyttekreds kl. 19.00 onsdag den 16. marts 2022.

 

Sted: Skyttehuset på Tranevænget 73 i Nørre Nebel

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Lønne Skyttekreds.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 9 marts.

 

Vel mødt.

 

 

 

 

Kære Skytte i Lønne Skyttekreds                                                                                                          

Den kommende sæson vil, som den forrige sæson, være præget af Corona og op- og nedlukninger i samfundet.

Det kan sætte begrænsninger for vores skydeaktiviteter og mulighed for forsamling.

Vi skal således i henhold til vores vedtægter afholde generalforsamlingen i 1. kvartal, hvilket ikke vil være muligt, da forsamlingsforbundet d.d. (24/2) begrænser dette til max 10 personer. Vi er derfor nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til forsamlingsforbundet hæves til et antal, der vil gøre det muligt.

Udendørsaktiviteter på skydebanen ser d.d. ud til at kunne lade sig gøre med en forsamlingsantal på 25 personer, men da vores første skydedag er berammet til torsdag den 8. april, kan vi kun håbe på at udviklingen i Corona smittetallet arter sig, så der ikke kommer yderligere begrænsninger.

Alt dette vil vi holde jer orienteret om på vores hjemmeside: blaabjergjagt.dk under ”riffelskydning”, hvor vi løbende vil holde situationen opdateret.

Mvh

Bestyrelsen

 

Man skal selv medbringe liggeunderlag, indskydningspuder og hvad ellers det kræver for den enkelte skytte for at kunne skyde. Banens indskydningsbænk, puder og liggeunderlag kan vi desværre ikke stille til rådighed, da det kræver at de bliver afsprittet efter hver enkelte skytte.

Klubhuset er desværre lukket, men Hans vil drive forretning ud af døren, for salg af patroner og betaling af kontingenter, hvis dette ikke er sket endnu.

Husk at overholde sundhedsmyndighedernes råd om afstand og sundhedsmæssigt sikker omgang.

 

 

 

 

 

 Nyheder fra Lønne Skyttekreds.

Træning/indskydning for medlemmer.

 

 

 

Træning i forskellige skydestillinger - samt instruktion i balllistik teori og praksis. Ví vil også arbejde med Apps der kan være til god hjælp.

Begge dage vil der være noget at spise midt dagen.                        

Kun for interesserede medlemmer- det kan godt blive lidt nørdet. 

Vi skyder på 100 m og 200 m på mange forskellige skiver - og vi tager os tid til, at alle bliver bedre. 

 

Herefter er planen, at vi lejer 600 meter banen i Ulfborg for lige at få set om det også virker i praksis. 

 

 

 

Den traditionelle afslutningsskydning afholdes  lørdag den 25/9 kl. 10.00 – 16.00.

 

Kun for medlemmer.

 

Program senere.

 

 

 

Praktiske  oplysninger :

 

Som medlem af Lønne Skyttekreds kan du ind-/ prøveskyde din jagtriffel på 100 mtr. på alle træningsaftener i april og september måned.

Fra kl. 18.00 til max kl. 19.

 

I maj, juni og august måned.

 Fra kl. 18.00 til max kl. 19.30.

 

                        

 

Info om andre skydearrangementer:

Der vil blive arrangeret deltagelse i DGI`s feltskydninger i Karup i foråret og sommer.

Desuden vil vi arrangere ture til hjortebanen i Oksbøl  for jægere, men herom senere ved opslag på banen og hjemmesiden.

Aktiviteter ses på hjemmesiden Blåbjergjagt.dk  Riffelskydning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Lønne Skyttekreds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling mandag den 24 februar 2020 kl. 19.30.

Antal deltagere: 17

Valg af dirigent: Freddy Andersen

Skriftfører: Peter Schmidt Nielsen

Formandens beretning. 

 

Aktivitet

Skydeaktiviteter i 2019

Der er meget få sportsskytter, der benytter 200m banen. Til gengæld har det været dejligt at se så mange jægere, der har benyttet 100 meter banen, og der blandt disse er flere, der har får øjnene op for at det også kan lade sig gøre at ramme fra 200 meter.

Duel skydning den 20 juni - Lønne mod Nr. Nebel

Kort forklaring til de medlemmer der sidder her som jægere. Her er det en gammel tradition, at man inviterer Nr. Nebel Skydebane til en duel I Lønne og med anvendelse af Lønnes Skyttekreds typer af våben. Ligeledes omvendt når vi inviteres til duel i Nr. Nebel.

Duellen i Lønne blev vundet af Lønne med 357 point mod 253 point til Nr. Nebel 

Omvendt tabte Lønne i Nr. Nebel i august.

Afslutningsskydningen den 21 september

Her var der lidt færre deltagere en året før. Men vejret var flot og afslutningen foregik med pølser og præmieoverrækkelse ved vores nye udendørs borde og bænke.

Feltskydning i Karup.

Lønne Skyttekreds har deltaget i 2 af DGI´s feltskydninger i Karup. Den første med et mindre succesrig udfald, idet det blæste en storm, så skytterne havde svært ved at korrigere for vinden på de lange afstande.

Ved den anden feltskydning i Karup (august) var skytterne bedre forberedt, på trods af vi skød i silende regnvejr, og bedste resultat blev en anden plads.

Våbenkontrol blev afholdt den 24 september, og alt var ok.

Øvrige aktiviteter:

Facebook side

Hjemmeside

Borde/bænke sæt. Der blev bevilliget penge fra brandkassen til borde og bænke, men Johnny og Rainer tilbød også at sponsorerer disse. Der blev lavet en arbejdsdag den 8. september, hvor Johnny og Rainer kom med deres maskiner og sammen med frivillige blev det opstillet og indviet med en grillpølse i det fri.

Skilt – vi har fået et nyt skilt vi sætter op ved vej – sponsoreret af DGI markedsføringsmidler.

Solcelleanlæg - Vi er ved at undersøge hvad det vil koste at gå over til solpaneler og batteri strøm. Vi er blevet sponsoreret 2 truck batterier. Martin Riddersholm har påtaget sig opgaven at dimensionerer et anlæg og komme med et oplæg til omkostninger.

Martin Riddersholm har påtaget sig opgaven at dimensionerer et anlæg og komme med et oplæg til omkostninger.

 

Herefter fremlæggelse af regnskab der blev godkendt. 

Valg til bestyrelsen. 

Johannes Ahrenstein genvalgt

Peter Schmidt Nielsen nyvalgt. 

 

Valg af revisorer.

Genvalg

Generalforsamlingen sluttede med snitter - øl - kaffe og kage. 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i Lønne Skyttekreds mandag den 25. februar 2019 på Tranevænget 73, Nr. Nebel.

Dirigent: Freddy Andersen blev valgt og denne sikrede sig gyldigheden af Generalforsamlingens afholdelse.

Referent: Johannes Ahrenstein

Formand Hans L. Christiansens beretning for året:

Skydeaktiviteter i 2018

Det er meget få sportsskytter, der har benyttet 200 meter banen. Til gengæld har der det været dejligt at se så mange jægere, der har benyttet 100 meter banen.

Duel Skydning i Lønne

Der blev den 21. juni afholdt den traditionelle Duel Skydning mellem Nørre Nebel og Lønne Skyttekreds. Som er en konkurrenceskydning med traditionelle skydebanerifler. Resultatet blev en sejr til Lønne med 423 point mod Nørre Nebels 382 point.

Der blev skudt 10 hovedskydninger og 13 serieskydninger. En skytte skal fremhæves, idet Freddy Andersen fra Lønne Skyttekreds vandt på samtlige discipliner. 

Afslutningsskydning

Årets afslutningsskydning foregik lørdag den 22. september. For første gang kunne jægerne deltage i denne begivenhed, idet der var tilsvarende discipliner for jægerne i den såkaldte jæger/kikkertklasse.

Der blev samlet skudt 8 hovedskydninger og 20 serieskydninger.

I skytteklassen blev hovedskydningen vundet med 99,3 point (,3 betyder 3 x-tier) – Norsk oval med 98 point og Trekant med 85 point.

I jæger/kikkertklassen blev hovedskydningen vundet med 100,9 point (,9 betyder 9 x-tier) – Norsk oval med 100 point og Trekant med 97 point.

Indkøb i foreningen

Der er indkøbt en indskydningsbænk og brandslukningsmateriel.

Bestyrelsesmøde blev afholdt den 29. januar 2019 og her blev fastlagt følgende:

Skydeaktiviteter for 2019:

Træningsskydning starter torsdag den 4. april fra kl.18-

Lørdag den 27. april afholdes der en indskydningsdag for de lokale jagtforeninger fra kl. 10-16.

Her kan jægere komme og melde sigt ind i Lønne Skyttekreds og på dagen skyde med deres rifler, og har efterfølgende som medlem mulighed for at skyde på de resterende træningsdage/skydeaktiviteter.

Der afholdes den traditionelle Duel Skydning mellem Nørre Nebel og Lønne Skyttekreds den 20. juni, der er sidste dag før ferien. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage, men husk det er med skydebanerifler den traditionelle skydning foregår.

Afslutningsskydning er lørdag den 21. september fra kl. 10.00-16.00.

Skydetiderne for aftenskydning er fra 18.00-21.00.

I april og september fordeles tiden således: 100 meter banen fra 18.00 til 19.00 og 19.00 – frem til 21.00 -200 meter banen.

Øvrige træningsaftner: 100 meter banen fra 18.00 til 19.30 og 19.30 – frem til 21.00 -200 meter banen.

Kontingent for 2019:

Seniorskytter 150 kr.

Juniorskytter 50 kr.

Patronpriser 6,5x55:

Norma 6,- kr.

S&B 5,- kr.

(Der tages forbehold for prisstigninger ved nyindkøb.)

Ansøgning er sendt til Brandkassen, om midler til indkøb af bord/bænke sæt, så medlemmerne også kan sidde udendørs og hygge sig.

Orientering om nye krav om tilstedeværelse af en skydeleder på banen fra 1. juli 2019.  Fra denne dato skal der være en uddannet skydeleder tilstede på banen ved alle skydninger.

Her opfordrer formanden alle bestyrelsesmedlemmerne og interesserede til at gå ind på DGI´s hjemmeside og aflægge prøven online, der består af 30 spørgsmål omkring sikkerhed og regler omkring afvikling af skydning. Hjemmesiden er meget behjælpelig med det materiale man skal besvare prøven ud fra, og dette kan man med fordel printe ud (28 sider) og benytte under prøven.

Det er vigtigt at så mange som mulig bliver uddannet skydeleder, så vi altid har minimum en skydeleder på banen, og derved altid kan afholde skydning.

Ny godkendelse af skydebanen skal foretages den 7. marts 2019 af politiet, og er gældende for en ny 2-årig periode.

Herefter bekendtgjorde formanden Hans, at han fra denne generalforsamling ønsker at overgiver formandsposten til en anden.

Herefter har Lønne Skyttekreds følgende bestyrelse:

Formand: Johannes Ahrenstein

Kasser: Hans L. Christiansen

Bestyrelsesmedlem: Freddy Andersen

Bestyrelsesmedlem: Poul Haahr

Bestyrelsesmedlem: Anita Lindgreen

Bestyrelsessuppleant: Peter Schmidt Nielsen

Revisorer: Chresten Vestermark, John Christensen og revisorsuppleant Johnny Jensen

 

 Indkomne forslag:

Poul Haahr forslog, at der oprettes en Facebookgruppe for fremme af interessen og med oplysninger om Lønne Skyttekreds aktiviteter– en opgave han har påtaget sig.

Peter Schmidt  Nielsen kunne oplyse, at der på Blåbjerg Jagtforeningers hjemmeside er en side for Lønne Skyttekreds, hvor vores aktivitetskalender kan lægges ud med opfordring om at blive medlem, med de mange muligheder for at kunne træne lokalt. Samme hjemmeside hvor Hans sidste år lagde invitation og opfordringen til lokale jægere ud på nettet, om at komme og være med i Lønne Skyttekreds. Peter har påtaget sig at være administrator på Lønnes Skyttekreds del af denne hjemmeside.

 

 

  

 

Info: 2018

Lønne skydebane er en skydebane under DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), men hvor der også er plads til jægere.

Der er mulighed for at skyde på 100 og 200 meter.

Skydningen på Lønne skydebane starter i april, og der skydes hver torsdag fra kl.18-21, eller til solnedgang, og varer ved til og med september måned. Dog er banen i juli måned lukket pga. feriehensyn.

I alt kan der skydes 19 torsdage i 2018.

Skydetiden fordeles mellem 100 og 200 meter således, at der skydes på 100 meter banen fra kl. 18.00 til kl.19.30 (i april og september dog til kl.19.00), og såfremt der ikke er sportsskytter, der ønsker at skyde på 200 meter, kan der skydes frem til kl. 21.00 eller solnedgang på 100 meter banen.

Er der sportsskytter, der ønsker at skyde på 200 meter, kan det normalt ske fra kl. 19.30, men andre skytter/jægere er velkomne til at deltage i skydningen på 200 meter.

Så meld dig ind i Lønne skydebane og kom og have muligheden for at træne i riffelskydning hele sæsonen for 150 kr. Medlemskabet inkluderer ligeledes en forsikring.

Historisk er Lønne Skyttekreds rundet af tanken om, efter nederlaget i Dybbøl i år 1864, at gøre alle danske våbenføre mænd trænet i våbenbrug.

I dag er vi en hyggelig lokal skytteforening, hvor skytter og jægere af begge køn har mulighed for at komme og træne deres passion for riffelskydning under sikre og ordnede forhold, og hvor der er mulighed for en hyggelig kaffetår og snak ind imellem, i skyttehuset.

Husk, det er aldrig for sent at melde sig ind i Lønne Skyttekreds, der har eksisteret siden år 1867.

Vi ligger på Promillevejen, en sidevej til Søndre Klintvej, i smukke omgivelser inde i Nyminde Plantage, i Lønne.

Der vil de dage, der er åbent på skydebanen, stå et lille skilt ved vejen ind i skoven, der viser vej til skydebanen. 
Kom og vær med.

Med venlig hilsen

Hans Christiansen

Formand for Lønne Skyttekreds.

Tlf. 30743128

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/