Fra jagt og vinterfest i Stausø 2017Gerner med kragepokal 2016/17Bjarne med årets hjort 2016/17

Carsten Johannesen 25 års jubilar Carsten med bedste bukke trofæ 2016/17
Stausø Jagtforening afviklede lørdag 16.01.2016 sin årlige "Jagt-og Vinterfest" på "Restaurant Stausø", og kunne ved den lejlighed på behørig vis fejre 2 af foreningens medlemmer med 50 års medlemskab med såvel diplom som erindringsgave. På vedhængte billede ses foreningens formand Bjarne Christensen flankeret af de to jubilarer, med Gerner Schmidt ved sin højre side og Flemming Johannessen på sin venstre. 

 


Så-teamet, Bjarne Christensen, Købmand Hansen, og Cristian Krogh.Brian J. og Ib Th. ved hundetræningen august 2009!!


Diana var med Bjarne!!


Henriks pokal-buk!!


© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/