Velkommen til kronvildtelaugets hjemmeside 

Referat af mødet om fællesjagt på hind og kalv i Billund 27.11.2017.

 

Formand for Hjortevildtgruppen Region Sydjylland, Jens Venø Kjellerup, bød velkommen til mødet, med ønsket om en god og positiv dialog.

Karsten Lund-Platz fra Naturstyrelsen - Blåvandshuk redegjorde for forløbet i forbindelse med fastlæggelsen af de nuværende jagttider for kron- og dåvildt.

Jan Holm fra hjortevildtgruppen på Fanø redegjorde for deres erfaringer med fællesjagt på tværs af ejendomskel.

Der er fire store konsortier på Fanø, og i 2013 blev der etableret en fælles jagtgruppe, der arrangerer 2 fællesjagter med lidt tid imellem. Informationen efter jagterne er vigtig, så alle ved, hvad der er sket hvor.

Landmændene er godt tilfredse med jagtgruppens arbejde, da den har styr på krondyrene på Fanø.

Rasmus Løbner fra Sagro i Billund redegjorde for problemerne med bestandsopgørelserne for krondyrene og landmændenes afgrødetab.

Arealskaderne er opgjort ved hjælp af spørgeskemaer, der er sendt ud til landmændene. Besvarelserne er påført bopælsadresse, så man samtidig får en geografisk vurdering af skaderne. Det samlede tab for det forløbne år er opgjort til ca. 9 millioner kr. Landmændenes løsning på problemet er opsætning af hegn.

Efter indlæggene fulgte en livlig og konstruktiv debat om problemstillingerne, som der var flere forskellige løsningsforslag til.

Jens Venø fremhævede, at både landbrug, skovbrug og naturstyrelse må være fælles om at løse opgaven: "At få styr på krondyrene".

Et andet udsagn var: Der skal gribes i egen barm, og nogle af de store lodsejere bør gå forrest med at lave aftaler med naboerne om fælles jagter, og holde op med at være så egoistiske. Der blev givet et par eksempler på, at det faktisk skete flere steder allerede.

Hvem tager teten til den fælles jagt ?

Hvem publicere det ?

Var spørgsmålene.

Om ikke andet, så vil landbruget gerne publicere det gennem deres kanaler, lød tilbuddet.

Det blev foreslået, at man allerede nu skulle melde nogle datoer ud for den kommende jagtperiode. Men da der allerede er lavet mange aftaler, som så skulle flyttes, blev det besluttet, at starte med de fælles datoer i jagtsæsonen 18/19; og at den forsamlede gruppe skulle mødes igen d. 5 marts 2018, for at finde datoerne og melde dem ud til alle.

Afslutning på mødet: Tak for i aften og den positive stemning.

Referant: Alex Schou

Hjortevildtgrp. Sydjylland. 

 

Ny Afskydningspolitik 2017. 

 

Vi i kronvildt laugets udvalg, er selvfølgeligelig blevet enige om, at vi følger den nye afskydningspolitik for kronvildt.  

Vi vil gerne opfordre til at man stadig indberetter skudt kronvildt til Lauget. 

Så vi kan se hvordan de nye jagttider fungerer.  

Da det kun er en prøve periode på 3 år, vil vi også gerne vide om de 14 dage er rigtigt placeret i kalenderen. 

 

Knæk og Bræk 

 

De der er tilmeldt kronvildtlauget, bedes huske at indberette
nedlagt vildt, inden der er gået 5 dage. 

Der skal indberettes til:

Finn Mogensen
Elmevej 16
6854 Henne

Tlf.: 20 77 96 58

finn-m@live.dk


 Billedet er venligst stillet tilrådighed af Finn Mogensen
 
Du kan altid skrive til os hvis du har gode ideer, ris/ros, gode historier eller andet. Klik her for at gå til kontaktlisten >>

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/