Bestyrelsen i Kvong/Lunde JagtforeningFormand:
Egon Høgedal
Tlf: 20 47 55 66
E MAIL : frolimu@bbsyd.dk

Næstformand:
Emil Henriksen      
Tlf: 75 28 23 22
E MAIL: emilhenriksen15@hotmail.com

Kasserer:
Peter Gade                
Tlf: 75 25 41 73
E MAIL gipegade@hotmail.com

Kronvildtlaug
Knud Andersen
Tlf. 75 28 23 02
E MAIL: knudandersen@godmail.dk

 

Aktivitetsudvalget:

Lars linding

Tlf 20916827

E MAIL larslinding@hotmail.com

MÅRHUNDE TEAM

Karsten Fjord

Tlf  21464784

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/