Du er her. #1 - Foreningswebsite > Riffelskydning

 

Referat fra Generalforsamling i Lønne Skyttekreds mandag den 25. februar 2019 på Tranevænget 73, Nr. Nebel.

Dirigent: Freddy Andersen blev valgt og denne sikrede sig gyldigheden af Generalforsamlingens afholdelse.

Referent: Johannes Ahrenstein

Formand Hans L. Christiansens beretning for året:

Skydeaktiviteter i 2018

Det er meget få sportsskytter, der har benyttet 200 meter banen. Til gengæld har der det været dejligt at se så mange jægere, der har benyttet 100 meter banen.

Duel Skydning i Lønne

Der blev den 21. juni afholdt den traditionelle Duel Skydning mellem Nørre Nebel og Lønne Skyttekreds. Som er en konkurrenceskydning med traditionelle skydebanerifler. Resultatet blev en sejr til Lønne med 423 point mod Nørre Nebels 382 point.

Der blev skudt 10 hovedskydninger og 13 serieskydninger. En skytte skal fremhæves, idet Freddy Andersen fra Lønne Skyttekreds vandt på samtlige discipliner. 

Afslutningsskydning

Årets afslutningsskydning foregik lørdag den 22. september. For første gang kunne jægerne deltage i denne begivenhed, idet der var tilsvarende discipliner for jægerne i den såkaldte jæger/kikkertklasse.

Der blev samlet skudt 8 hovedskydninger og 20 serieskydninger.

I skytteklassen blev hovedskydningen vundet med 99,3 point (,3 betyder 3 x-tier) – Norsk oval med 98 point og Trekant med 85 point.

I jæger/kikkertklassen blev hovedskydningen vundet med 100,9 point (,9 betyder 9 x-tier) – Norsk oval med 100 point og Trekant med 97 point.

Indkøb i foreningen

Der er indkøbt en indskydningsbænk og brandslukningsmateriel.

Bestyrelsesmøde blev afholdt den 29. januar 2019 og her blev fastlagt følgende:

Skydeaktiviteter for 2019:

Træningsskydning starter torsdag den 4. april fra kl.18-

Lørdag den 27. april afholdes der en indskydningsdag for de lokale jagtforeninger fra kl. 10-16.

Her kan jægere komme og melde sigt ind i Lønne Skyttekreds og på dagen skyde med deres rifler, og har efterfølgende som medlem mulighed for at skyde på de resterende træningsdage/skydeaktiviteter.

Der afholdes den traditionelle Duel Skydning mellem Nørre Nebel og Lønne Skyttekreds den 20. juni, der er sidste dag før ferien. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage, men husk det er med skydebanerifler den traditionelle skydning foregår.

Afslutningsskydning er lørdag den 21. september fra kl. 10.00-16.00.

Skydetiderne for aftenskydning er fra 18.00-21.00.

I april og september fordeles tiden således: 100 meter banen fra 18.00 til 19.00 og 19.00 – frem til 21.00 -200 meter banen.

Øvrige træningsaftner: 100 meter banen fra 18.00 til 19.30 og 19.30 – frem til 21.00 -200 meter banen.

Kontingent for 2019:

Seniorskytter 150 kr.

Juniorskytter 50 kr.

Patronpriser 6,5x55:

Norma 6,- kr.

S&B 5,- kr.

(Der tages forbehold for prisstigninger ved nyindkøb.)

Ansøgning er sendt til Brandkassen, om midler til indkøb af bord/bænke sæt, så medlemmerne også kan sidde udendørs og hygge sig.

Orientering om nye krav om tilstedeværelse af en skydeleder på banen fra 1. juli 2019.  Fra denne dato skal der være en uddannet skydeleder tilstede på banen ved alle skydninger.

Her opfordrer formanden alle bestyrelsesmedlemmerne og interesserede til at gå ind på DGI´s hjemmeside og aflægge prøven online, der består af 30 spørgsmål omkring sikkerhed og regler omkring afvikling af skydning. Hjemmesiden er meget behjælpelig med det materiale man skal besvare prøven ud fra, og dette kan man med fordel printe ud (28 sider) og benytte under prøven.

Det er vigtigt at så mange som mulig bliver uddannet skydeleder, så vi altid har minimum en skydeleder på banen, og derved altid kan afholde skydning.

Ny godkendelse af skydebanen skal foretages den 7. marts 2019 af politiet, og er gældende for en ny 2-årig periode.

Herefter bekendtgjorde formanden Hans, at han fra denne generalforsamling ønsker at overgiver formandsposten til en anden.

Herefter har Lønne Skyttekreds følgende bestyrelse:

Formand: Johannes Ahrenstein

Kasser: Hans L. Christiansen

Bestyrelsesmedlem: Freddy Andersen

Bestyrelsesmedlem: Poul Haahr

Bestyrelsesmedlem: Anita Lindgreen

Bestyrelsessuppleant: Peter Schmidt Nielsen

Revisorer: Chresten Vestermark, John Christensen og revisorsuppleant Johnny Jensen

 

 Indkomne forslag:

Poul Haahr forslog, at der oprettes en Facebookgruppe for fremme af interessen og med oplysninger om Lønne Skyttekreds aktiviteter– en opgave han har påtaget sig.

Peter Schmidt  Nielsen kunne oplyse, at der på Blåbjerg Jagtforeningers hjemmeside er en side for Lønne Skyttekreds, hvor vores aktivitetskalender kan lægges ud med opfordring om at blive medlem, med de mange muligheder for at kunne træne lokalt. Samme hjemmeside hvor Hans sidste år lagde invitation og opfordringen til lokale jægere ud på nettet, om at komme og være med i Lønne Skyttekreds. Peter har påtaget sig at være administrator på Lønnes Skyttekreds del af denne hjemmeside.

 

 

  

 

Info: 2018

Lønne skydebane er en skydebane under DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), men hvor der også er plads til jægere.

Der er mulighed for at skyde på 100 og 200 meter.

Skydningen på Lønne skydebane starter i april, og der skydes hver torsdag fra kl.18-21, eller til solnedgang, og varer ved til og med september måned. Dog er banen i juli måned lukket pga. feriehensyn.

I alt kan der skydes 19 torsdage i 2018.

Skydetiden fordeles mellem 100 og 200 meter således, at der skydes på 100 meter banen fra kl. 18.00 til kl.19.30 (i april og september dog til kl.19.00), og såfremt der ikke er sportsskytter, der ønsker at skyde på 200 meter, kan der skydes frem til kl. 21.00 eller solnedgang på 100 meter banen.

Er der sportsskytter, der ønsker at skyde på 200 meter, kan det normalt ske fra kl. 19.30, men andre skytter/jægere er velkomne til at deltage i skydningen på 200 meter.

Så meld dig ind i Lønne skydebane og kom og have muligheden for at træne i riffelskydning hele sæsonen for 150 kr. Medlemskabet inkluderer ligeledes en forsikring.

Historisk er Lønne Skyttekreds rundet af tanken om, efter nederlaget i Dybbøl i år 1864, at gøre alle danske våbenføre mænd trænet i våbenbrug.

I dag er vi en hyggelig lokal skytteforening, hvor skytter og jægere af begge køn har mulighed for at komme og træne deres passion for riffelskydning under sikre og ordnede forhold, og hvor der er mulighed for en hyggelig kaffetår og snak ind imellem, i skyttehuset.

Husk, det er aldrig for sent at melde sig ind i Lønne Skyttekreds, der har eksisteret siden år 1867.

Vi ligger på Promillevejen, en sidevej til Søndre Klintvej, i smukke omgivelser inde i Nyminde Plantage, i Lønne.

Der vil de dage, der er åbent på skydebanen, stå et lille skilt ved vejen ind i skoven, der viser vej til skydebanen. 
Kom og vær med.

Med venlig hilsen

Hans Christiansen

Formand for Lønne Skyttekreds.

Tlf. 30743128