Du er her. #1 - Foreningswebsite > Bork

Velkommen hos Bork Jagtforening

 

KRAGEREGULERINGSDAG

 

Vi er midt i marts, så foråret kan bryde snart frem. Jagtsæsonen er forbi, men tiden er inde, hvor du skal tænke på den næste sæson.

 

Vildtets ynglesæson begynder snart, men dine jægerkonkurrenter er tidlig på færde. Det gælder ikke mindst kragen både de grå og de sorte.

 

Kragen er en af de første fugle, som yngler ca. en måned før vores jordfugle. I slutningen af marts og først april går de i gang med at bygge rede. De lægger 4 til 6 blågrønne æg, og rugetiden er kun 18 til 19 dage. Herefter skal der hentes proteiner til ungerne. Det kan især gå ud over fasanreder og harekillinger. Kragen er en effektiv og talrig jæger, som kan begrænse dit jagtudbytte af især jordrugende fugle.

 

Du kan sikre bedre ynglevilkår for de nævnte vildtarter ved at regulere kragen nu.

 

Man skal søge om tilladelse til regulering, og det er lodsejeren, som skal søge ved Skov- og Naturstyrelsen. Husk man skal være 18 år for at regulere vildt.

 

Et godt skjul, et kragekald og lidt held og erfaring er alt hvad du behøver.

 

Derfor holder vi en REGULERINGS JAGT på krager søndag den 14 APRIL

 

Aktivitetsudvalget vil efterfølgende være vært til en pølse / øl-vand på skydebanen fra kl 11.30 – 12.30

 

Så kære jægere kom af huse og lad os se om vi kan få reguleret nogle krager

 

TILDMELDNING NØDVENDIG SENEST 13/4.. 20602749 TIL CARSTEN

 

Husk at ansøge https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NST/Ansoegning_om_regulering_af_skadevoldende_vildt

 

Og at indberette https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NST/Indberetning_af_regulering_af_skadevoldende_vildtInfo

Skydning mellem Lønborg/Vostrup og Bork Jagtforening fåregår i år på Henne skydebane tirsdag d. 6/8-19 kl 19.


Bork Jagtforening 2019/2020

 

31/3-19 - Hjortebane i Oksbøl, vi mødes ved Kro´en kl 8

 

13/4-19 - Arbejdsdag i Anerbjerge, vi mødes ved stenen kl 10.

 

1/5-19  - Sidste tilmelding til bukkejagt og gæstekort.

 

7/6-19 - Grillaften i Jægerspris, Grillen er varm kl 18. Der er drikkevare.

 

1/7-19 - Sidste frist for indbetaling til jagter, på konto nr. 77895033965

               alle  betaler 700 kr. (vedtaget på generalforsamling).

               Sidste frist for tilmelding til Hjorte Pursh.

 

11/8-19 - Skydning i Henne, kun for medlemmer af Bork Jagtforening.

                  Kl. 10 - 14

 

24/1-20 - Generalforsamling på Bork kro kl 1930. Dagsorden ifølge af     

                   lovene, husk krageben og bukkeopsatser.

 

Dato for syvkantskydning kan ses på hjemmesiden, på et senere tidspunkt. Da der er forslag fra Aktivitets udvalget om at ændre det en smule.

Det samme gælder dato for skydning mellem Lønborg/vostrup og Bork jagtforening.

 

Jagter i skoven 2019/2020


1. Drivjagt 19/10-19 kl. 10

2. Drivjagt 9/11-19 kl. 10

3. Drivjagt 7/12-19 kl. 10

Julejagt 27/12-19 kl. 13

Rævejagt i aner å 26/1.20 kl. 10 og kl. 13
+ Ræve/hjortejagt i Anerbjerge


Der er stadig mad på alle jagter ( HUSK BESTIK OG TALLERKNER )

 

Vi holder anstands jagt på hjort fra den 1-9 til 15-9. Kalv er fredet og der må max. skydes en hjort pr.mand. Der bliver fire tårne til rådighed. Der kommer 2 mand på jagt af gangen. Tårne høre sammen 2 og 2, Nord for anerbjergevej og syd for mærskvej. Nord for mærskvej og sejlbjerg.

Der aftales indbyrdes hvem der har hvad morgen og aften.

Der må IKKE Pürsches rundt i skoven. Man køre så tæt på tårnet som muligt.

 

Med venlig hilen bestyrelsen.


 

Info om Bork Jagtforening


Foreningen er stiftet i 1932, så vi har lige haft 75 Års jubilæum med stor fest. 

Vi er i øjeblikket 105 medlemmer som har lejet jagt på ca. 150 tønder land. 

Det er meget alsidig jagt hvor vi kan skyde næsten alt efter jagtloven. 

Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, som er bosiddende i Sdr. og Nr. Bork sogne. Dog kan den siddende bestyrelse altid dispensere herfra. 

Hvis man flytter bliver man dog ikke smidt ud. 

Vi forsøger at lave lidt sjov, med flugtskydning og riffelskydning. 

Vi har været til DM i flugtskydning 3 gange. Til regionsskydning har vi fået 2 sølv og en bronze medalje. Desværre har vi ikke fået noget til DM, men var dog tæt på en bronze i sidste år. 

Riffelskydning i terræn afholder vi i Ulfborg, og skyder til mange forskellig mål, det er bare en rigtig god dag, hvor man får lært sin riffel at kende.